Jeśli Twoje zamówienie zostało przez nas odebrane po terminie, (czyli po 14 dniach kalendarzowych od momentu odebrania przez Ciebie zamówienia) to niestety zwrot wpłaconych środków nie nastąpi.